Gradi se vrijedna elektrana u Legradu

Gradi se vrijedna elektrana u Legradu

Prije malo više od mjesec dana Vlada je donijela Uredbu o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija što je omogućilo započinjanje ovog projekta. Ovaj je dokument za geotermalne elektrane odobreno za 20 megawata snage što je snaga koliku će MB Geothermal tražiti za svoju elektranu u Legradu. Izgledno je da će poduzeće dobiti potporu Vlade, izvještava Podravski.

Sam projekt elektrane već je dovršen, a jedina prepreka njegovoj realizaciji je županijski prostorni plan prema kojem u Legradu nije previđena termoelektrana, no taj je dokument trenutno u stadiju prihvaćanja.

Plan je izgraditi tehnološki naprednu elektranu prema čijem će se sistemu ugljični dioksid, koji će se oslobađati u procesu iskorištavanje pare, vraćati natrag zajedno s toplom vodom u ležište, a korištenje geotermalne vode, osim za proizvodnju električne energije, predviđeno je i u druge svrhe. Naime, preostala bi se voda koristila za zagrijavanje plastenika.

Nazad na listu Prikaži sve