Natječaji

Natječaj TIP Trajanje Status
Predmet Natječaja je ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova • TIP Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja • Trajanje 30.5.2024. - 31.8.2024. • Status Otvoren
Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada • TIP Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada • Trajanje 5.6.2024. - 31.12.2024. • Status Otvoren
Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja • TIP Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva • Trajanje 5.6.2024. - 31.12.2024. • Status Otvoren
Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama, u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga • TIP Inovacijski vaučeri za MSPove • Trajanje 10.6.2024. - 31.12.2024. • Status Otvoren
Javnim pozivom se doprinosi provedbi aktivnosti poticanja sprječavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom • TIP Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024) • Trajanje 17.5.2024. - 31.12.2024. • Status Otvoren
Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu, te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu • TIP Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija • Trajanje 30.4.2024. - 1.7.2024. • Status Otvoren
Svrha ovog poziva je kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta kako bi se smanjio njihov utjecaj na autohtone vrste i staništa • TIP Javni poziv za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ • Trajanje 3.5.2024. - 31.12.2024. • Status Otvoren
Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture • TIP Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture JP ZO 6/2024 • Trajanje 3.5.2024. - 31.12.2024. • Status Otvoren
Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje • TIP Energetska obnova višestambenih zgrada • Trajanje 29.3.2024. - 3.6.2024. • Status Otvoren
Svrha poziva je integriranje primorske Hrvatske u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast te razvoj i jačanje održive, intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene • TIP Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove • Trajanje 16.4.2024. - 31.12.2025. • Status Otvoren
Drugi Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. za intervenciju“ 58.1.b.01. - INVWINE – Ulaganja“ • TIP Drugi Javni natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za intervenciju “58.1.b.01. – INVWINE – Ulaganja” • Trajanje 13.5.2024. - 21.6.2024. • Status Otvoren
Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima • TIP Uspostava reciklažnih dvorišta • Trajanje 15.4.2024. - 3.6.2024. • Status Otvoren
Cilj Financijskog instrumenta je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom i prerađivačkom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja • TIP Kredit - Obrtna sredstva SP ZPP • Trajanje 12.4.2024. - 31.12.2024. • Status Otvoren
Cilj Financijskog instrumenta je povećanje dostupnosti zajmova za mikro i male subjekte malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja • TIP Kredit - EFRR Mali zajam za obrtna sredstva • Trajanje 25.3.2024. - 31.12.2024. • Status Otvoren
Cilj kredita je jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova, otvaranje radnih mjesta, poticanje proizvodnih investicija kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja • TIP Kredit - EFRR Mali zajam za investicije • Trajanje 25.3.2024. - 31.12.2024. • Status Otvoren
Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekatamalog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz većudostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja • TIP Kredit - Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj • Trajanje 25.3.2024. - 31.12.2025. • Status Otvoren
Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2024. • TIP Javni natječaj za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2024. • Trajanje 22.3.2024. - 15.7.2024. • Status Otvoren
Cilj ovoga Poziva je izrada Programa javnih potreba u sportu na državnoj razini • TIP Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini • Trajanje 25.3.2024. - 25.6.2024. • Status Otvoren
Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi • TIP Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture” • Trajanje 1.2.2024. - 31.12.2024. • Status Otvoren
Investicijski kredit iz sredstava NPOO-a namijenjen je za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u zelenu tranziciju, digitalnu tranziciju, te jačanje konkurentnosti i otpornosti • TIP Kredit - Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a • Trajanje 1.1.2024. - 31.12.2024. • Status Otvoren
Otvorite nalog na moj konkurs i iskoristite pogodnosti kao sto su Personalizovani profili pretrage, Mogućnost eksporta u xls obliku i mnoge druge