JAVNA NABAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Objava javne nabave Naručitelj Vrsta dokumenta Datum objave Rok za dostavu
Donje rublje s regulacijom topline REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE Obavijest o nadmetanju - obrana i sigurnost • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 16.7.2024.
Vojničke potkape REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE Obavijest o nadmetanju - obrana i sigurnost • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 16.7.2024.
Krpanje 2024. - 2025. godine GRAD SISAK Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 16.7.2024.
Usluge IKT riješenja LIBERTAS - DUBROVNIK d.o.o. Obavijest o nadmetanju - sektorski naručitelj • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 15.7.2024.
Autoklav za potrebe Centralnog operacijskog bloka s centralnom sterilizacijom - 1 komad OPĆA BOLNICA VIROVITICA Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 16.7.2024.
Dijagnostički testovi za pretrage na virusne bolesti životinja HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 15.7.2024.
Izrada konzervatorske i građevinsko-arhitektonske dokumentacije za obnovu Židovskog groblja u Virovitici GRAD VIROVITICA Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 16.7.2024.
Izgradnja biciklističke staze prema IKEA-i OPĆINA RUGVICA Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 17.7.2024.
Izgradnja biciklističke staze OPĆINA STARI JANKOVCI Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 15.7.2024.
Električna ograda HRVATSKE ŠUME d.o.o. Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 15.7.2024.
IZVOĐENJE RADOVA NA OBNOVI I SANACIJI FASADE PROČELJA ZGRADE OPĆINSKOG SUDA U PULI-POLA, STALNA SLUŽBA U ROVINJU-ROVIGNO OPĆINSKI SUD U PULI-POLA Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 17.7.2024.
Izgradnja biciklističkih staza u Andrijaševcima OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 15.7.2024.
USLUGA PRAĆENJA KVALITETE ZRAKA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC GRAD ZAGREB Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 15.7.2024.
Uspostava i nadzor kibernetičke sigurnosti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 16.7.2024.
Nabava kinoprojektora za KIC OPĆINA PLITVIČKA JEZERA Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 15.7.2024.
Izgradnja tržnice u Cvjetnoj ulici u Požegi KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 16.7.2024.
Nabava rezervnih dijelova za motorna vozila PONIKVE EKO OTOK KRK d. o. o. Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 16.7.2024.
Komplet bolničkih kreveta, 69 kom Specijalna bolnica Krapinske Toplice Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 16.7.2024.
Promotivni materijali SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Obavijest o nadmetanju • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 16.7.2024.
Instalacijski kabeli i vodiči HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Obavijest o nadmetanju - sektorski naručitelj • Datum objave: 25.6.2024. • Rok za dostavu: 23.7.2024.
Otvorite nalog na moj konkurs i iskoristite pogodnosti kao sto su Personalizovani profili pretrage, Mogućnost eksporta u xls obliku i mnoge druge